Yön bulma ve yer belirleme biyoloji

Iphone 6s Plus Yer Bulma
Contents:
 1. Okyanusta Göç Eden Canlıların Yön Bulma Teknikleri | Hayvanlar Alemi
 2. Yön bulma ve yer belirleme biyoloji
 3. Yön bulma ve yer belirleme biyoloji - Iphone 8 Plus yazılım güncelleme hatası
 4. Yön Bulma (Yön Belirleme Yöntemleri)

Çevresindeki insanların fark edilmesi zor bilinçaltı vücut dillerini görüp kendini ona göre ayarlayabiliyordu. Fiziksel dünya hayvanlar için çözülmesi gereken birçok probleme sahiptir. Hayvanların her gün yiyecek bulmaları, avlarını yakalamaları ve barınacak yer aramaları gereklidir. Bu problemleri çözmek bilişsel yeterlik gerektirir. Bilinç, çevreyi algılama ktan mevcut bilgiye dayanarak karar almaya kadar olan bilgi işlenmesini kapsar. Bu bilişsel yeterlikler diğer pek çok yeteneğin yanı sıra bir yerde yönünü bulma, zamanın geçtiğini hesaba katabilme, miktarı belirleme, olay ve yer hatırlama yeteneklerini de içerir.

Bu makalede biz, hayvanların gündelik yaşamlarında kullandığı bilişsel yeterliklere dair örneklere odaklandık. Birçok hayvan türü habitat larında hareket eder. Bu da konumlar arası yön bulmayı gerektirir. Yön bulma, santimetrelerden binlerce kilometreye kadar olan farklı uzamsal mekânsal ölçeklerde meydana gelir ve bu farklı ölçeklerde birbirinden farklı mekanizmalar kullanılır. Hayvanlar, barınaklarının bulunduğu bölgelerin etrafı gibi küçük ölçeklerde yön bulurlarken konum tahmini KT İng.

Çevirmen notu: Dead reckoning DR istikamet, sürat, mesafe, zaman ve rüzgâr bilgilerini kullanarak harita üzerinde yapılan seyrüsefer hesabıdır ve "mantıklı çıkarım yaparak hesaplama" anlamına gelir. En basit tanımıyla KT ya da DR, belirli bir süre önce nerede olduğu kesin olarak bilinen bir taşıtın, şu an nerede olması gerektiğinin hesabıdır.

Konum tahmini KT bir canlının katetmiş olduğu yönü ve mesafeyi tahmin etmesi demektir. Örneğin, çöl karın caları Cataglyphis spp. Görsel 3a. Yön bulma. Karıncalar dolambaçlı yiyecek arama yolculuğundan sonra yuvalarının yerini bulmak için KT kullanırlar. Diğer türler yön belirlemek için uzaktan kolaylıkla fark edilen işaretler referans noktaları kullanırlar. Hayvanlar kaya, ağaç veya diğer büyük objeler gibi belirli işaretler arasındaki ilişkiyi kullanarak nirengi üçgenleme hesabıyla konumlarını bulabilir.

Bu işaretler, genellikle hayvanların yuvalarının yerini bulmak için kullandıkları başlıca ipuçlarıdır. Örneğin, sarıca arılar Philanthus triangulum yuvalarından ayrıldıktan sonra, kendilerini belirli işaretlere göre konumlandırmak için girişin etrafında dönerler. Bu noktalar birkaç santimetre hareket ettirildiğinde ise işaretlere dayanarak belirledikleri yuva girişinin olması gerektiği yere iniş yaparlar fakat yuvalarını bulmada zorluk çekerler Tinbergen, ; Görsel 3b.

Doğada yön bulma yöntemleri - Yön bulma teknikleri

Görsel 3b. Bazı hayvanlar da yönlerini bulmak için bilişsel bir harita kullanırlar. Bilişsel harita, çevrenin zihinsel bir temsili demektir. Gösterimindeki zorluklara ve tartışmalı olmasına rağmen, bal arılarının bilişsel haritalar kullandıklarına dair bazı kanıtlar vardır: Arılar yeni bir yiyecek toplama alanıyla tanı ştırıldıklarında direkt bir rota ile evlerine dönmekte yani kestirme yoldan gitmektedirler. Bu da onların bulundukları bölgelerin bilişsel haritasına sahip olduklarını göstermektedir Menzel ve ark. Göç eden birçok tür uzun mesafeler boyunca yönlerini bulurlar.

Kuzey sumruları Sterna paradisaea beslenme ve çiftleşme bölgeleri arasında bir yılda yaklaşık Peki, Kuzey sumruları ve diğer göç eden türler böyle büyük mesafelerde yönlerini nasıl bulmaktadır? Güneş pusulası, güneşin pozisyonundaki hem günlük hem de mevsimsel değişiklikleri hesaba katarak yön belirleme yeteneğidir. Bal arıları, öyle görünüyor ki, yiyecek toplama bölgelerinin yerini bulmak için bir güneş pusulası kullanmaktadırlar Görsel 1. Bu yer bulmayı sağlayan mekanizmaların tam olarak ne oldukları ise halen araştırılmaktadır. Kaplumbağalar bobinin hareketinin tersi yönde hareket eder.

Bu da onların yönlerini bulmak için manyetik alanı kullandıklarını gösterir. Görsel 4. Bu doğrultuyu ipucu olarak kullanan hayvanlar, böylelikle, göç sırasında vücutlarını yönlendirirler. Zaman, milisaniyelerden on yıllara kadar değişen periyotlarda hayvan çevresini etkiler.

Özellikle yıllık döngüler; göç etmek, kış uykusuna yatmak, yiyecek saklamak, çiftleşmek ve yavruları büyütmek için önemlidir. Sıcaklık bu aktivitelerin zamanlamasını etkilemesine rağmen, fotoperiyot daha kesin bir ipucu sağlayarak mevsimsel davranışların başlamasında ve bitmesinde önemli rol oynar.

Çevirmen notu: Fotoperiyot: Organizma nın güneş ışığına maruz kaldığı 24 saatlik bir döngüdeki zaman periyodu. Fotoperiyot, yiyecek saklama gibi davranışların düzenlenmesinde öylesine önemlidir ki araştırmacılar bu davranışı ortaya çıkarmak için esaret altındaki hayvanların fotoperiyodunu yapay yollardan manipüle ederler. Gün-gece döngüsü de hayvan davranışında önemli rol oynar. Bazı türler gündüz aktif iken bazıları gece  ve diğer bazıları da sadece şafak veya alacakaranlıkta aktiftir. Aktivite; yiyecek kaynaklarının varlığı, sıcaklık gereksinimleri ve büyük avcıların varlığı veya yokluğu gibi diurnal gündüz ile alakalı değişimlere bağlıdır.

Aydınlık ve karanlığa ait herhangi bir ipucu olmadan bile örneğin, tam karanlık veya tam aydınlık çevrelerde bile hayvanlar yaklaşık 24 saat sirkadiyen ritmi sürdürürler. N: Sirkadiyen: Günlük, sirkadiyen ritim 24 saatlik bir döngüde yaklaşık aynı saatlerde meydana gelen davranışlar anlanıma gelir. Bu da günlük aktiviteleri düzenlemek için kullanılan bir içsel sirkadiyen saatin varlığına işaret etmektedir. Koşullar, dakikalar ve saniyeler söz konusu olduğunda başka bir içsel saat kullanmayı gerektiren daha kısa zaman ölçekleri için değişebilir.

Kısa bir dönem üzerinden zamanlama yapmak, yiyecek aramak için özellikle önemlidir. Verimli bir şekilde yiyecek aramak için hayvanlar, zaman periyodunu tahmin edebilmek zorundadır. Bu durum, zamanla yenilenebilen tazelenen kaynakları tüketen türler için özellikle doğrudur. Örneğin, uzun kuyruklu yalnız yaşayan sinek kuşları Phaethornis superciliosus nektarla beslenirler ve bu kuşlar, yemek için tekrar gelmeden önce çiçek lerin yeniden nektarla dolması için beklemek zorundadırlar.

Okyanusta Göç Eden Canlıların Yön Bulma Teknikleri | Hayvanlar Alemi

Gerektiğinden daha kısa bir süre sonra geri dönmek, sinek kuşları için zamanın ve enerjinin boşa harcanması demektir. Diğer yandan, uzun süre beklemek de nektarı rakibe kaptırmak anlamına gelebilir. Böylece kuşlar, çiçeklere yeniden nektar dolması için gereken zamanı takip eden birkaç dakika içerisinde geri gelmeyi öğrenirler. Sıçanlarda zamanlama ile ilgili yapılan deneyler, sıçanların kısa zaman aralıklarını oldukça kesin bir şekilde tahmin edebildiklerini, ancak zaman aralığı arttıkça bu doğruluğun azaldığını göstermiştir.

Bir hayvanın çevresiyle ilgili birçok yönü, miktarda ve büyüklükte epey farklılık göstermektedir. Örneğin, dişi tavus kuşları Pavo spp. Bu sebeple, dişiler için bu noktaların sayısını değerlendirmenin birkaç yolu olmalıdır. Sayıları ayırt etme yeteneği grup içinde yaşayan kara hayvanları için de önemlidir. Örneğin, kara hayvanlarından olan siyah uluyan maymunlar Alouatta pigra rakip sürüdeki uluyan erkeklerin sayısına dayanarak karşılaştırmalı olarak grup büyüklüğünü değerlendirebilirler. Bu yetenek, maymunların daha geniş sürüler ile karşı karşıya kalabileceği riskli durumlardan kaçınmalarını sağlar.

Hayvanlar miktar değerlendirme işini ne kadar iyi yapmaktadırlar? Nesnelerin sayısını saymak oldukça doğru bir yöntem olacaktır. Hauser ve arkadaşları , hayvanların küçük sayılar arasındaki farklılığı kesin bir şekilde ayırt edip edemeyeceğini belirlemek için serbest yaşayan rhesus makaklarını Macaca mulatta teste tabi tutmuşlardır.

Bu araştırmacılar maymunların önündeki iki kutunun her birine elma dilimleri yerleştirmişlerdir Görsel 5. Daha sonra maymunların beslenecekleri bir kutuyu seçmelerine izin vermişlerdir. Görsel 5: Sayı ayırımı.

Beynin yön bulma sistemi tespit edildi

Hauser ve arkadaşları rhesus maymunlarının önüne elma dilimleri yerleştirdi. Örneğin birçok balık türü, büyük balık sürüleri ile bir arada bulunur çünkü daha geniş balık sürüsünün avcı riskini azaltarak daha büyük yarar sağlayacağı ortadadır. Agrillo ve arkadaşları sivrisinek balığını Gambusia holbrooki teste tabi tutmuşlar ve bu balıkların oranında , , , değişkenlik gösteren balık sürüleri arasındaki farklılığı ayırt edebildiğini, ancak oranını ayırt edemediklerini bulmuşlardır Görsel 6. Birçok canlı türünde, oran arttıkça miktar değerlendirmede kesinliğin azaldığı gözlemlenmiştir.

Tıpkı zaman aralığı arttıkça zamanlamadaki hassasiyetin düşmesi gibi, büyüklük arttıkça miktarı kestirmede daha az doğruluk sergilemişlerdir. Görsel 6. Sayı ayırımı. Balık, bir sürü diğer sürünün en az iki katı olduğunda daha büyük olanı seçer; bundan daha küçük oranlar söz konusu olduğunda ise daha büyük seçeneği belirleyemez. En son sosyal toplantında kiminle konuştun? Bir bisiklete nasıl binersin? Bu soruların her biri yerler, yüzler ve deneyimler dahil uzun dönemli hafıza dan tutun da kısa dönemli hafızaya kadar farklı hafıza tiplerini temsil eder. Önceden karşılaştığımız bilgileri depolama ve bu bilgileri hatırlama, gelecek hakkında tahminde bulunulduğunda kullanışlı olabilir.

Hayvanlar için de geçmiş bilgiyi hatırlamak genellikle yararlı olduğundan, bazıları doğal çevrelerinde tekrar tekrar karşılaştıkları edimleri yerine getirmek için hafızalarını geliştirmiş gibi görünüyorlar. Birkaç kuş türü, kış için tohum ları gizli bir yere saklar. Bunu etkili bir strateji haline getirmek için, yiyeceğe ihtiyaç duydukları daha sonraki aylarda sakladıkları yerleri hatırlamaları gerekir. Örneğin, tutsak dağ baştankaraları Parus atricapillus tohumları sakladıktan itibaren 28 güne kadar sakladıkları yerleri bulabilir. Yiyecekleri gizli bir yere saklama hafızanın en az iki tipi üzerinde güçlü etkilere sahiptir.

İlki, yiyeceklerini saklayan türler, üstün uzamsal hafızaya sahip olabilir.

Yön bulma ve yer belirleme biyoloji

Bu tohumlar kargalar için önemli kışlık yiyecek kaynağıdır. Uzamsal hafıza gerektiren edimleri test edildiğinde, yiyecek saklamayan karga türleri ile karşılaştırıldığında yiyecek saklayan köknar kargaları yiyeceklerin yerlerini hatırlama konusunda başarı göstermişlerdir Görsel 7. Yiyecek saklama, olaysal belleğe da yararlı olabilir. Köknar kargalarının akrabası olan cadı kargaları da Aphelecoma californica yiyeceklerini gizli bir yere saklar Görsel 8. Deneylerde bu hayvanların, stabil bir yiyecek kaynağı olan fındıkları ve çürüyen bir yiyecek olan mum solucanlarını saklamaları sağlanmıştır.

Hem 4 saat hem de 5 gün geçtikten sonra, cadı kargalarının istedikleri yiyecekleri almalarına izin verilmiştir. Mum solucanlarını tercih ettikleri için kargaların, 4 saatin ardından fındıktan daha fazla mum solucanlarını aldıkları görülmüştür. Ancak 5 günden sonra mum solucanları çürüdüğünden, cadı kargaları mum solucanından daha fazla fındığı geri almıştır. Cadı kargaları neyi, nereye ve ne zaman 4 saat veya 5 gün öncesi fark etmeksizin sakladıklarını hatırlamışlardır.

Bunlar olaysal benzeri belleğin belirtileridir. Görsel 8.

Yiyecek saklama. Cadı kargaları fıstıkları saklarken. Hayvanlar birçok farklı büyüleyici bilişsel yetenek sergiler. Bazı türler insan benzeri yetenekleri ile bizleri şaşırtırken bazıları da bizden çok farklı yeteneklere sahip olduklarından dolayı bizi hayrete düşürür. Her bir hayvan türü, bilişsel kapasiteler bakımından özgündür çünkü evrim , onların kapasitelerini fiziksel ve sosyal dünyasında karşılaştıkları problemleri çözmeleri için uygun hale getirmiştir.

Yiyecek saklama: Daha sonra besini geri almak için gizli bir yerde besini saklama hareketi. Sirkadiyen: günlük, sirkadiyen ritim 24 saatlik bir döngüde yaklaşık aynı saatlerde meydana gelen davranışlar anlanıma gelir. Corvid: Corvidae ailesinin bir üyesidir. Kargaları, alakargaları, kuzgunları ve ekin kargalarını içeren bir kuş grubudur.

Uyum: Bireyin genlerini yavru hücre lere aktarabilme yeteneği; genellikle bireyin yaşam boyu üreme başarısı ile ölçülür.


 • iphone 7 Plus yazılım güncelleme butonu yok.
 • Downloading prezi....
 • Yön Bulma (Yön Belirleme Yöntemleri);
 • whatsapp da sohbet silinmiyor;
 • Kuşalarda yön bulma - Ornitoloji.
 • görüşme kaydedici iphone.

Uyum, hem üremeyi hem de hayatta kalmayı yansıtır. Fotoperiyot: Organ izmanın güneş ışığına maruz kaldığı 24 saatlik bir döngüdeki zaman periyodu.

Yön bulma ve yer belirleme biyoloji - Iphone 8 Plus yazılım güncelleme hatası

Yazan: Alison N. Stevens, Ph.


 • arama yaparken kaydetme.
 • Güney Yarım Kürede Yön Nasıl Bulunur?.
 • ... konulu sunumlar: "KONU:YÖNLER-YÖN BULMA ŞEKİLLERİ HAZIRLAYAN: CUMA ARAYICI"— Sunum transkripti:.
 • telefon gözetim casus kamera nedir!

Max Planck Institute for Human Dev. Tüm Görseller:     Nature Education. Agrillo, C. Quantity discrimination in female mosquitofish. Animal   Cognition   10 , Alerstam, T. Migration along orthodromic sun compass routes by Arctic birds. Science   , Balda, R. Linking life zones, life history traits, ecology, and spatial cognition in four allopatric Southwestern seed caching corvids.

Brown and R. Cook, eds. Brannon, E. Nonverbal representations of time and number in non-human animals and human infants. Meck, ed. Clayton, N. Episodic-like memory during cache recovery by scrub jays. Eğer bir karınca yuvasına rast gelinirse, yön bulma işlemi oldukça basit bir hale bürünecektir. Çünkü karıncaların yaptıkları yuvalar, daime güney yönünü göstermektedir. Hiç şüphesiz ki yön bulmada bilinirliliği çok fazla olmadığı için pek kullanılmayan yöntem yosunlardır.

Pek bilinmese de, yosunlar yardımıyla da yön oldukça basit bir şekilde bulunabilmektedir. Ağaçlarda ya da taşlarda meydana gelen yosunlar, kesinlikle ağaçların ve taşların kuzeyinde oluşmaktadır. Bu yön sayesinde diğer yönler de belirlenebilmektedir. Müslüman ve Hıristiyan mezarlıklarıyla da yön bulma işlemi gayet kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Müslüman mezarlığında baş kısım batı yönünü, ayak kısmı doğu yönünü yüz ise güney yönünü göstermektedir. Hıristiyan mezarlarında ise, başlar güney yönünü işaret etmektedir.

Yön Bulma (Yön Belirleme Yöntemleri)

Kutup yıldızı da, yön bulma işleminde kullanılan bir yöntemdir. Gece karanlık gökyüzünde kutup yıldızı görünürse, ön taraf kuzey yönünü işaret edecektir. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Spirometri Nedir? Kaleydoskop Görme Nedir? Parkinsonizm Nedir? Kanguru Tedavisinin Mucizevi Faydaları.

Kullanıcılar Değişiklikten Neden Nefret Eder? Göğüs Büyütme Yöntemleri. Bilgi Çağı Nedir ve Öncelikleri Nelerdir? Model Mühendisliği Nedir? Otomatik Bagaj Açma Kapama Sistemi. Ana Sayfa Bilim. Kutup Tavşanlarının Yaşamı Nasıldır? Kuzey Dakota Neresidir? Vahşi Bir Doğa: Kuzey Carolina.

Please enter your comment! Please enter your name here. You have entered an incorrect email address! Enteresan Bir Bilgi. Cildimiz sahip olduğumuz en değerli servetlerimizden biridir. Bunu ancak cildimizdeki deformeleri görünce fark ederiz çoğu zaman. Oysa bakımlı ve güzel bir cilde sahip olmak Merak Edilen Konular.

Martin Luther King Kimdir?